Hvem er erfaringskonsulenten?

En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at hen har egenerfaring. Mange steder jobber erfaringskonsulenter i helseforetak, i kommuner, bydeler, i organisasjoner, institusjoner og som uavhengige erfaringsformidlere. Rollen som erfaringskonsulent er relativt ny i Norge – men det har i lang tid vært personer med egenerfaring som har hjulpet andre som har rusutfordringer, psykisk helseutfordringer eller andre sykdommer. Dette har ofte blitt kalt likemenn.

Hva er Erfaringssentrum?

Erfaringssentrum har som mål å bli en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. Vårt mål er å jobbe for bedre arbeidsvilkår for vår yrkesgruppe. Vi ønsker også å jobbe samfunnspolitisk for å løfte frem denne yrkesgruppen som viktig for pasientens helsetjeneste. Mer om oss her