Dette er Erfaringssentrums nye organisasjonssekretær

Erfaringssentrum kan endelig presentere sin første medarbeider. Andrea Holst fra Bergen begynner i stillingen som organisasjonskonsulent 1. oktober. 

Andrea Holst har bidratt som medforsker i flere prosjekter og tar nå permisjon fra jobben som erfaringskonsulent ved psykiatrisk klinikk på Haukeland sykehus for å jobbe for Erfaringssentrum. På Haukeland har hun tilegnet seg erfaring fra både individ- og systemnivå.

Hun holder jevnlig foredrag om sin erfaring både for helsepersonell, pårørende og pasienter. Ellers sitter hun som medlem i erfaringspanelet for psykisk helse og rus i Helse-Bergen og bidrar der med brukererfaring på tjenestenivå

På fritiden er hun en ivrig samfunnsdebattant og har fast spalteplass i mental helse ungdom sitt medlemsblad INSPIRA.

– Vi er utrolig stolt av å kunne presentere Andrea som ny organisasjonssekretær og dette er et viktig løft for oss i Erfaringssentrum vi er utrolig glad for tilliten og midlene vi har fått fra Helsedirektoratet slik at dette har blitt mulig sier styreleder Torbjørn Mohn-Haugen.

Ansettelsesutvalget har hatt en veldig krevende jobb med å finne riktig kandidat, for det var noen veldig gode søkere – men Andrea skilte seg ut og vi er overbevist om at hun kommer til å bli en kjempe ressurs i videreutviklingen av Erfaringssentrum fortsetter Mohn-Haugen.

Andrea begynner offisielt i jobben 1. oktober.

 

 

© 2020 Webinane All Rights Reserved.