Passer jeg til å bli erfaringskonsulent?

Det begynner å bli økt trykk og økt antall søkere til erfaringskonsulent-stillinger som lyses ut. Arbeidsmarkedsbedrifter, NAV og andre tiltak tar nå stadig kontakt med Erfaringssentrum og styreleder Torbjørn Mohn-Haugen for å få vite om deres kandidat bør arbeide videre for å bli erfaringskonsulent. Her er noen tips på veien for deg som jobber i slike tiltak og deg som ønsker å bli erfaringskonsulent. 

Bør jeg satse på å bli erfaringskonsulent?

Det er mange faktorer som spiller inn når du begynner å tenke på at du passer til å bli erfaringskonsulent. Jeg vet mange ønsker å benytte egenerfaringene sine til noe positivt, enten det er innen rus-, psykisk helse, barnevern eller andre lignende felt. Samtidig er det slik at du bør være ganske så bevisst på at denne veien krever en del av deg som person, du må ofre en del og være i stand til å stå i en del usikkerhet. En viktig egenskap er å kunne si nei.

Mange ønsker å bli erfaringskonsulent, og mange har et ønske om å kunne bidra på bakgrunn av egne personlige kamper.

Det gjør at du ikke nødvendigvis stiller først i køen – selv på tross av eventuell skolegang. Du må ha en grunnleggende og god evne til relasjonskompetanse. Du bør også ha evnen til å sette deg inn i problemstillinger knyttet til det å påvirke på systemnivå og du må kunne benytte dine egne erfaringer uten å være opptatt av å fortelle hele livshistorien din til en hver tid.

Handler det å være erfaringskonsulent om å fortelle om hele livet sitt?

Det jeg ser når jeg leser søknader til mennesker om ønsker å bli erfaringskonsulenter er at en del bretter ut om hele sin livshistorie. Dette er både unødvendig og kontraproduktivt. I stede for å fortelle om alt du har opplevd bør du fokusere på den kompetansen du har og hvordan du kan benytte egenerfaringen din som verktøy i møte med innbyggere i en kommune eller pasienter i spesialisthelsetjenesten. Du stiller svakere hvis du til stadighet har behov for å fortelle hele historien din. Det er ikke dine traumer som er viktig – det er hvordan du benytter disse traumene indirekte til å hjelpe andre som har traumer, rus- eller psykiske helseutfordringer akkurat nå som er viktig.

Med andre ord er det ikke din spesifikke fortelling som bør ha den sentrale plassen, det er hvordan du benytter disse erfaringene og gjør «gørra til gull» som er viktig.

Avklart forhold til egen historie og fortid?

Jeg sier ofte at «ingen har et avklart forhold til seg selv» og det tror jeg stemmer. Vi opplever alle at fortiden på ulike måter innhenter oss. Det er mer evnen til å reflektere rundt egen fortid og egne opplevelser som er viktig. Spørsmål du må stille deg før du søker på stillinger som erfaringskonsulent, medarbeider med brukererfaring eller medforsker er:

  • Er jeg i stand til å allmenngjøre egenerfaringen min?
  • Har jeg evnen til å sette meg inn i andres liv og hvordan kan egenerfaringen min bli et verktøy for å få til dette?
  • Har jeg kunnskap om hva det betyr å arbeide recoveryorientert? Hvis ikke, hvordan setter jeg meg inn i dette?
  • Er jeg i stand til å tenke annerledes rundt hvordan tjenester til personer med funksjonsvariasjoner innen psykisk helse- og rustjenester / barnevern m.m. gis?
  • Har jeg generelt et reflektert forhold til egen historie og har jeg evnen til å snakke med andre som sliter uten å oppleve å bli traumatisert?
  • Har jeg kjennskap til pasientrettigheter på ulike nivåer – og/eller har jeg evnen til å sette meg inn i denne typen lovverk?

Jeg jobber i NAV eller i et arbeidsmarkedstiltak – Hva bør jeg fortelle de jeg følger opp? 

Stadig fler fra NAV og arbeidsmarkedstiltak tar kontakt med Erfaringssentrum. Det kan være krevende for deg som følger opp å vite hva du skal anbefale og hvordan du kan bistå den enkelte du følger opp. Derfor tenker vi i  Erfaringssentrum at det bør være enkelt å få avklart de du følger opp.

Vi lar deg booke en gratis time for å gjennomføre en slik vurdering.

Dette gjør vi fordi vi tenker det er viktig at alle som vil får en sjanse. Du kan ta kontakt med oss på telefon: 91793720 eller sende e-post til andrea@erfaringssentrum.no

Vi vil også gjennomføre fellessamlinger fremover for personer som jobber i NAV eller arbeidsmarkedsbedrifter i 2021. Du kan melde deg på et slikt kurs ved å sende e-post til oss eller melde deg på vår neste fellessamling.

Kurset varer i ca 2 timer og gir deg innsikt i hva som skal til og hvordan du kan veilede kandidater til fremtidig jobb som erfaringskonsulent. Under kurset deler jeg og flere i Erfaringssentrum sitt nettverk erfaringer i prosessen mot å bli erfaringskonsulent – og i avklaringen om en kandidat faktisk bør gå den veien.

Vi gjennomfører kursene med 5 – 10 personer samtidig. Gjennom kurset får du møte andre som jobber med lignende kandidater som du gjør og reflektere rundt hvordan du kan hjelpe de du følger opp inn i arbeidsmarkedet. Det tenker vi er viktig. Kurset er gratis.

Meld deg på neste kurs her. 

Når kurset har 5 – 10 deltagere setter vi endelig dato. Den første muligheten vil være i februar eller mars i 2021. 

© 2020 Webinane All Rights Reserved.