• 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

SE DIREKTE PÅ: Facebook - The Human Aspect

Live panelsamtale: Hvordan skal vi forebygge selvmord?

START : Sep 10 , 2020 - 18:30 PM FERDIG : Sep 10 , 2020 - 20:00 PM
Her får du høre fra tungvekterne Tove Gundersen, Fredrik Walby, Solveig Kloppen, Nina Danielsen Clarke, Lena Yri Engelsen og Jimmy Westerheim og hva de mener vi alle sammen kan gjøre for å forbygge selvmord. Midtveis vil du også høre en live sang fra selveste Chris Medina. Dette er et panel fylt med erfaringer og kompetanse, som er sterkt engasjert i forebyggende arbeid innen psykisk helse.
Ikke minst vil du selv kunne bidra underveis i samtalen med spørsmål og svar på interaktive elementer.

De siste årene har vi sett økninger innen psykisk helse utfordringer, spesielt blant de yngre i Norge. ¼ av studenter selvrapporterer om å slite med psykiske utfordringer. Selvmordsstatistikken i Norge har de siste årene hatt en økende kurve og størst bekymring har igjen blitt rettet mot unge. Ikke minst ser man at over dobbelt så mange menn som kvinner dør av selvmord. Hvis du kombinerer dette med at vi vet at kun 7/10 (FHI) som sliter psykisk ikke søker hjelp, og at vi har et av verdens beste helsevesen, burde dette mane til bekymring.

Regjeringen lanserte en ny handlingsplan mot selvmord i 2020 som allerede har fått krass kritikk for å ikke vært nok fokusert rundt forebyggende tiltak. Derfor markerer vi verdensdagen for selvmordsforbygging med en panelsamtale rundt samfunnsproblemet psykisk helse, selvmord som samfunnsproblem og hvordan vi sammen kan forbygge selvmord, for å snu trenden.

Tusen takk til The Human Aspect som står sammen med oss i å organisere dette.

Takk til Leve, Rådet for psykisk helse, Enhet Mestring psykisk helse- og rus i Bydel Gamle Oslo, 1001 dager og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygning som er med arrangører av dette viktige eventet. Ikke minst Mesh Oslo som hoster oss fysisk for live streamen her i Oslo.

Mer informasjon og lenke til stream blir å finne på Facebook arrangementet på vår side.

© 2020 Webinane All Rights Reserved.