Organisasjonen

Erfaringssentrum har som mål å bli en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. Vårt mål er å jobbe for bedre arbeidsvilkår for vår yrkesgruppe. Vi ønsker også å jobbe samfunnspolitisk for å løfte frem denne yrkesgruppen som viktig for pasientens helsetjeneste. Det er også sentralt for Erfaringssentrum å bidra til og skape arenaer der erfaringskonsulenter kan møtes. Dette vil vi gjøre gjennom å holde konferanser, inspirere til lokale, digitale og regionale nettverk.

Organisasjonen ble stiftet i september 2017 og har pr. I dag over 100 medlemmer. Har du ikke meldt deg inn kan du gjøre det her.

Styret i Erfaringssentrum

Styret i Erfaringssentrum består av: Torbjørn Mohn-Haugen (Leder). Tommy Sjåfjell, (Nestleder), Stine Dahl-Johansen (Styremedlem), Tor Helge Tjelta (Økonomileder), Sigmund Frøland (Styremedlem), Karl-Johan Johansen (Styremedlem) og Morten Brodahl (Styremedlem og medforskningskoordinator)

Tidligere styremedlemmer:
Monika Landsverk (Nestleder), Miranda Sulejmanova (Styremedlem).

 På alle våre styremøter har vi en åpen plass til den første som melder seg.

Du kan lese vedtektene til organisasjonen her (PDF-dokument).

 Organisasjonssekretær og prosjektleder: Marius Pettersen (frivillig)

Henvendelser kan rettes til info@erfaringssentrum.no eller telefon +47 917 93 720

Send oss mail

Foto: Arbeidsgruppen som etablerte Erfaringssentrum i 2017

Foto: Marius og Morten er klar for Sterkere Sammen 2018