Ressurser

  • 1 - 26 Juni 2018

    Morten møter Torbjørn Mohn-Haugen (erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo, styreleder Erfaringssentrum). De snakker blant annet om muligheter og utfordringer knyttet til erfaringskonsulentens rolle og betydning, samt viktigheten av ryddige arbeidsforhold.

    ROP-snakk Sjekk videoen

Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du informasjon om erfaringskonsulenter, erfaringskompetanse, lønn, hva erfaringskonsulentrollen innebærer, tips til hvordan du kan ansette erfaringskonsulenter og hvor du som erfaringskonsulent kan videreutvikle deg. Leter du etter jobb som erfaringskonsulent kan du finne inspirasjon her til hva som er viktig å tenke på.

Lurer du på noe mer eller har tips til lesestoff som bør inn? Ta gjerne kontakt med oss på info@erfaringssentrum.no – Sammen kan vi bygge en god ressursside for erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse.

Det er stadig fler som har lyst til å arbeide som erfaringskonsulent og vi får stadig spørsmål om hvordan man går frem. Det beste tipset er å se etter stillingsutlysninger som dukker opp fra tid til annen. For mange av oss kan arbeidet som erfaringskonsulent til tider være tøft. Når du skal søke på jobber som erfaringskonsulent er det viktig at du har et reflektert forhold til din egen historie og innsikt ift. hvordan du kan bruke din egen erfaringskompetanse i møtet med andre. Det å arbeide som erfaringskonsulent fordrer i stor grad personlig egnethet og at du er reflektert, har gode relasjonelle ferdigheter og er uredd i møte med systemet. I en søknad kan det lønne seg å ikke snakke eller skrive så mye om dine erfaringer med spesifikke utfordringer eller diagnoser, men mer om hvordan du tenker du kan bidra gjennom å benytte din erfaringskompetanse til å hjelpe andre og bidra til utviklingen av bedre helsetjenester. Erfaringssentrum tar gjerne imot henvendelser fra både arbeidsgivere, NAV-ansatte og deg som ønsker å bli erfaringskonsulent for å gi nærmere svar på hvordan du kan gå frem. Telefon: 91793720 eller e-post: torbjorn@erfaringssentrum.no
En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring fra helsetjenesten, barnevernet, som pårørende eller lignende. Erfaringskonsulentene er aller mest utbredt innenfor psykisk helse- og rusfeltet i Norge, men også andre deler av velferdstjenestene begynner å få øynene opp for viktigheten av at mennesker med egenerfaring selv arbeider i tjenestene. I Norge er det ansatt erfaringskonsulenter i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten.
Eksempler på hva du kan få av arbeidsoppgaver i en erfaringskonsulentstilling:
• Bidra til at mennesker som sliter kan få økt grad av håp om bedring
• Styrke Recovery-tenkningen • Styrke brukermedvirkningen og sikre at brukerstemmen høres tydelig i tjenesteutviklingen
• Bistå ved lavterskeltilbud og være en støttespiller for mennesker som trenger det
• Åpne dører for brukerorganisasjonene inn i tjenestene
• Være en sparringspartner for ledere
• Undervise kollegaer/nyansatte om ulike utfordringer knyttet til det å leve med psykiske utfordringer
• Være en «advokat» for pasienter slik at de får oppfylt rettighetene sine, også kalt «advocacy».
I all hovedsak trenger man ingen formell utdanning for å søke jobb som erfaringskonsulent. Det viktigste er at man er personlig egnet og har et sterkt ønske om å gjøre en forskjell. En del erfaringskonsulenter har allikevel en formell utdanning, og i enkelte utlysningstekster er det ønskelig hvis en har en helse- og sosialfaglig utdanning.
I Norge er det ikke noen utdanningsløp for erfaringskonsulenter. Pr. nå er det kun to program vi i Erfaringssentrum anbefaler. Dette er medarbeider med brukererfaring- programmet i Bergen og Erfaringsskolen i Oslo. Disse programmene gir ikke en formell utdanning, men kan bidra til at personen blir bedre i stand til å forstå rollen som erfaringskonsulent.
Det er ingen tariff for erfaringskonsulenter enda. Det er relativt store forskjeller i lønnsnivået. Lønnen ligger på alt fra 350 00 - 550 000 kroner avhengig av hvor man jobber, hva slags stilling det er og hvordan arbeidsgiver lønner erfaringskompetansen. Om en har en formell utdanning har også noe å si for lønnen en blir tilbudt. Ta gjerne kontakt med oss i Erfaringssentrum hvis du har spørsmål om lønn.
En erfaringskonsulent er ansatt i helse- velferdstjeneste og skal bidra til at erfaringskompetansen blir et verktøy i møte med pasienter og brukere, og i tjenesteutviklingen. En brukerrepresentant representerer en pasient- brukerorganisasjon og representerer denne i ulike råd og utvalg. Erfaringssentrum mener at erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter bør søke sammen der det er mulig for å styrke brukermedvirkningen i tjenestene.
Det er ingen sikker oversikt over det eksakte antallet erfaringskonsulenter og medarbeider med brukererfaring (MB) i Norge, men det estimeres at det er rundt 300 - 500 som er ansatt i tjenestene. Det siste oppdaterte tallet fra SINTEF er 178 årsverk i kommunene. Tallene fra Spesialisthelsetjenesten er usikre og kan derfor ikke bekreftes. Tallene vil hele tiden forandres da prosjekt kommer og går, det samme med stillingene. Det er imidlertid et ønske fra oss at stillingene gjøres faste med ordnede ansettelsesforhold.
smilyface

Skal du ansette?

Når du skal ansette en erfaringskonsulent er det viktig at du er bevisst på en hel rekke ulike faktorer. Det kan derfor være viktig at du diskuterer ansettelsen med noen som har gjort det før, eller ber om råd. Et godt tips kan også være å lese håndbok for brukeransettelser som er utarbeidet av Målfrid J. Frahm Jensen og Astrid Weber på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Erfaringssentrum kan også bistå med veiledning i prosessen frem mot ansettelse.

Sjekk håndboka her

© 2020 Webinane All Rights Reserved.