Vårt arbeid

Veiledning

Erfaringssentrum tilbyr veiledning og rådgivning til personer som ønsker å bli erfaringskonsulenter, medlemmer og arbeidsgivere. Ønsker du å vite mer om det å bli erfaringskonsulent, har behov for praksisplass eller er en nysgjerrig arbeidsgiver? Ta kontakt med oss på telefon 97766320 eller e-post info@erfaringssentrum.no

Påvirkning

Erfaringssentrum arbeider langsiktig og bevisst for å skape bevissthet rundt erfaringskonsulenten. Dette gjør vi gjennom å ta kontakt med myndigheter, holde foredrag på konferanser, ute i kommuner, helseforetak og gjennom samarbeid med aktører nasjonalt og internasjonalt.

Sterkere Sammen

Erfaringssentrum har som mål å holde årlige nasjonale konferanser for erfaringskonsulenter. De siste tre årene har vi sammen med gode og viktige samarbeidspartnere arrangert Sterkere Sammen konferansen.

Arbeidsgrupper

For å utvikle rollen som erfaringskonsulent er det viktig at det innhentes kunnskap om hva erfaringskonsulentene selv opplever som viktig. I 2020 og 2021 har derfor Erfaringssentrum startet et arbeid for å innhente innsikter og kunnskap om hva rollen innebærer og for å se på hvordan lønn for egenerfaring bør fastsettes.

Undersøkelsen

Erfaringskonsulentundersøkelsene har årlig blitt gjennomført av nasjonalt senter for Erfaringskompetanse. Sommeren og høsten 2020 gjennomfører Erfaringssentrum en felles undersøkelse sammen med Fagforbundet for å finne ut mer om hvordan erfaringskonsulentene har det og hvilke behov de har for kompetanseutvikling og veiledning.

Prisutdelinger

Erfaringssentrum deler årlig ut Erfaringskonsulentprisen. Prisen ble første gang delt ut i 2017 under Sterkere Sammen konferansen. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg nasjonalt eller gjort et viktig arbeid for feltet. Erfaringskonsulentenes ærespris deles ut av styret i Erfaringssentrum når styret samlet blir enige om at en person eller organisasjon fortjener prisen for arbeidet vedkommende eller organisasjonen har gjort. 2019 var det første året denne prisen ble delt ut.

© 2020 Webinane All Rights Reserved.