Webinar – Jeg heier på Erfaringskonsulenten

Under Sterkere Sammen konferansen 2019 inviterte vi inn til arbeidsgiversamling sammen med Marit Borg og Astrid Weber med god suksess. Vi så at denne arenaen var utrolig viktig for de fremmøte og vi gjentar samlingen, denne gangen i samarbeid med i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA. Hensikten med samlingen er å styrke og øke forståelsen  til arbeidsgiver knyttet til erfaringskonsulentrollen for å sikre gode vilkår og vekst for den enkelte erfaringskonsulenten og et godt arbeidsmiljø.

Samlingen går av stabelen 8. Oktober og er ment for arbeidsgivere og erfaringskonsulenter sammen. Hold av datoen. Mer informasjon kommer i august.

Du kan melde din interesse her:
http://eepurl.com/g8tkbP

© 2020 Webinane All Rights Reserved.