Aktuelt

Yrkesetiske retningslinjer – høring

Innspill til retningslinjer Etter henvendelser fra våre medlemmer har Erfaringssentrum sett at yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter er etterspurt fra erfaringskonsulentene. Erfaringssentrum la derfor ned en arbeidsgruppe som bestod av Morten Brodahl, Susanne Albertine Davidsen og Organisasjonsrådgiver Andrea Holst. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter....

FORTSETT Å LESE

© 2020 Webinane All Rights Reserved.