Aktuelt

Vil du sende in Abstract til en ny nasjonal konferanse...

Frem til første november har du muligheten til å sende inn Abstract til konferansen Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Et Abstract er en kort beskrivelse av det du vil presentere. På denne konferansen er vi opptatt av å få...

FORTSETT Å LESE

© 2020 Webinane All Rights Reserved.