• 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Teams

Samling for arbeidsgivere og erfaringskonsulenter ansatt i nav

START : Jun 21 , 2021 - 10:00 AM FERDIG : Jun 21 , 2021 - 11:30 AM

En ny gruppe vokser fram

Erfaringskonsulenter i nav er et forholdsvis nytt fenomen, men et økende antall nav-kontor benytter denne kompetansen. Noen har hatt erfaringskonsulent en stund, enkelte er i prosessen med å ansette erfaringskonsulent mens andre vurderer å få det. Erfaringssentrum har sett en oppgang i henvendelser relatert til ansettelsesprosessen og hvilke oppgaver en erfaringskonsulent ansatt i nav skal ha. Vi ønsker derfor å legge til rette for dialog og erfaringsutveksling rundt dette.

Formål

Vi inviterer til en digital workshop mellom arbeidsgivere og erfaringskonsulenter i nav. Målet er å lære av hverandres erfaringer og drøfte hvordan erfaringskonsulenten kan finne sin plass i arbeidsmiljøet på best mulig måte. Hovedfokuset vil være på erfaringsutveksling og å knytte kontakter med arbeidsgivere og erfaringskonsulenter i lignende situasjoner. På den måten kan man lære av hverandre og unngå at alle må «finne opp kruttet» på nytt. Ved endt workshop ønsker vi å sitte igjen med et dokument som kan hjelpe andre arbeidsgivere i prosessen når de skal ansette erfaringskonsulent

Tema for dagen

Samlingen vil i all hovedsak være dialogbasert, men det er fint hvis både arbeidsgiver og erfaringskonsulent forbereder seg på å dele tanker, bekymringer og erfaringer med erfaringskonsulentrollen i nav. Det kan være lurt å ha reflektert over:

 • Hvordan jobber erfaringskonsulentene på nav-kontorene?

 • Hvilke oppgaver har erfaringskonsulenten?

 • Hvilke oppgaver bør erfaringskonsulenten ikke ha?

 • Hva fungerer bra og hva kunne vært bedre?

 • Hva er greit å huske på i ansettelsesprosessen?

Påmelding

Arrangementet er gratis og vil foregå på teams den 21.juni 2021 kl 10:00-11:30

Du må være arbeidsgiver for en erfaringskonsulent i nav eller ansatt som erfaringskonsulent i nav for å melde deg på. Det er også åpent for arbeidsgivere i nav som vurderer å ansette erfaringskonsulent, men som er nysgjerrig på prosessen rundt dette.

Ved ytterligere spørsmål rundt arrangementet: ta kontakt med info@erfaringssentrum.no

Klikk her for å melde deg på

© 2020 Webinane All Rights Reserved.