Kategorier

Aktuelt

Yrkesetiske retningslinjer – høring

Innspill til retningslinjer Etter henvendelser fra våre medlemmer har Erfaringssentrum sett at yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter er etterspurt fra erfaringskonsulentene. Erfaringssentrum la derfor ned en arbeidsgruppe som bestod av Morten Brodahl, Susanne Albertine Davidsen og Organisasjonsrådgiver Andrea Holst. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter. Dette skal være retningslinjer som er gjeldende for medlemmer i Erfaringssentrum. Alle erfaringskonsulenter skal kunne kjenne seg igjen i og...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

Erfaringsbase – en samling erfaringskonsulenter

Barbara Stenvall er prosjektleder i arbeidet med erfaringsbasen Foto:  Inger E. Eftevand Orvin Nettverk for erfaringskonsulenter i Nord-Norge Prosjekt Erfaringsbase er et nettverk for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Målet er å være med på å øke kunnskap og tilgjengeliggjøre informasjon for erfaringskonsulentene i regionen. Arbeidet med erfaringsbasen startet opp i august 2020. Da var fokuset kunnskapsbygging og hvor man finner samlet informasjon om erfaringksonsulenter. For tiden jobber de med å utvikle...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

Erfaringssentrum møtte Helseminister Bent Høie

Foto: Borgos Foto AS Erfaringssentrum var 10.06. i møte med med Helseminister Bent Høie for å sette fokus på erfaringskonsulentene.  Styreleder Torbjørn Mohn-Haugen, nestleder Ove Vestheim og organisasjonsrådgiver Andrea Holst hadde en hyggelig samtale med ham om erfaringskonsulentene og hvordan utviklingen har gått. Hovedfokusområdene i samtalen var: Engasjement og mangel på faste stillinger All den gode jobben som gjøres ute i kommuner og helseforetak av erfaringskonsulenter Profesjonaliseringen av yrket Sikre journaltilgang...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

About the Norwegian association of peer support workers

Background and goals Erfaringssentrum (The national Association of Peer support workers) is a national interest organization for peer support workers in Norway.  The organazination was established in 2017. The basis for establishment was a lack of a single destination and cohesion for peer support workers. Finding reliable information on what being a peer support worker entailed was a difficult task. As such we consider one of our most important tasks...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

Helsedirektoratet søker erfaringskonsulenter til prosjektgruppe

Helsedirektoratet har bedt oss dele følgende:  Har du lyst til å bidra i utvikling av morgendagens brukermedvirkning? Helsedirektoratet er nå i oppstarten av et større retningslinjearbeid knyttet til brukermedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet. Målsetningen med dette arbeidet er å lage kunnskapsbaserte råd og anbefalinger knyttet til brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå. Arbeidet skal naturligvis ha en bred forankring i relevante fag, og brukermiljøer. Vi legger derfor opp til...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

Erfaringskonsulentene savner veiledning

Rapporten fra erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 er klar! Historikk: Erfaringskonsulentundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2015 og gjør det mulig å få oversikt over arbeidssituasjonen til erfaringskonsulentene, hvordan de har det og hvordan rollen utvikler seg. Tidligere ble undersøkelsen gjennomført av nasjonalt senter for erfaringskompetanse, men de overlot stafettpinnen til Erfaringssentrum i 2020. Mange av spørsmålene er de samme hvert år, men nytt av året er hvordan erfaringskonsulentene opplever arbeidssituasjonen under pandemien....

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

Erfaringskonsulenters lønn

Klikk her for å komme til undersøkelsen Kartlegging av lønn Erfaringssentrum forsøker å kartlegge lønnsnivået til erfaringskonsulenter i landet. For å kunne sikre gode lønnsvilkår i framtiden, trenger vi i første omgang å få oversikt over hva erfaringskonsulentene tjener nå. Undersøkelsen er anonym og Erfaringssentrum kan på ingen måte identifisere deg. Formål Klikk på linken over for å komme til undersøkelsen. Vi setter stor pris på at du tar deg...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt , erfaringskonsulent

Fagprat: Yrket Erfaringskonsulent

Erfaringssentrum har et samarbeid med Fagforbundet og nå har Yrket Erfaringskonsulent fått sin egen Podcast i Fagforbundets "Fagprat". Styreleder i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen blir intervjuet av journalist Marte Saugstad.  Erfaringssentrum har de siste tre årene jobbet mye med å få på plass et samarbeid med Fagforbundet. Vi er derfor veldig glad for at Fagforbundet tar erfaringskonsulentenes utfordringer på alvor og får oss inn som egen yrkesgruppe i helse- og sosialseksjonen....

FORTSETT Å LESE
Aktuelt

Invitasjon til pilotprosjekt i veiledning

Oppdatering: Veiledningspiloten er nå stengt for flere innmeldinger. Interessen har vært overveldende! Vil du være den første i landet til å delta på veiledning i regi av Erfaringssentrum? Oppstart Gruppe 1: 22. Februar 2021 18:00 - 20:00 Gruppe 2: 1.mars 2021 18:00 - 20:00 Nasjonal veiledning av og for erfaringskonsulenter  Årets EK-undersøkelse viste at erfaringskonsulentene ønsker seg veiledning fra andre erfaringskonsulenter. I Februar starter vi et pilotprosjekt hvor vi skal...

FORTSETT Å LESE
Aktuelt , erfaringskonsulent

Må jeg gå på skole for å bli...

Vi får mange spørsmål om utdanninger for erfaringskonsulenter og om man må gå på skole for å bli erfaringskonsulent. Det korte svaret er nei. I denne artikkelen kan du lese om hvilke utdanninger som finnes i Norge pr. i dag.  Det er i dag ikke noe krav om utdanning for å få jobb som erfaringskonsulent, men det er en fordel med forkunnskaper og viktig med gode mellommenneskelige ferdigheter, samt et...

FORTSETT Å LESE

© 2020 Webinane All Rights Reserved.