Informasjon

Erfaringssentrum har som mål å bli en nasjonal interesseorganisasjonen.

Vi har tre hovedarbeidsområder:

  • Jobbe for bedre arbeidsvilkår for Erfaringskonsulenter i Norge
  • Holde en årlig konferanse for erfaringskonsulenter og skape arenaer der erfaringskonsulenter kan møtes lokalt, regionalt og digitalt
  • Jobbe samfunnspolitisk for å få flere erfaringskonsulenter ut i tjenestene

Organisasjonen ble stiftet i september 2017. Bakgrunnen for å starte organisasjonen var at nasjonalt senter for erfaringskompetanse trakk seg ut av satsningen på erfaringskonsulenter. Fra 2011 til 2016 arrangerte de årlige konferanser og laget flere publikasjoner. Du kan lese mer om det arbeidet de har gjort her.

På konferansen i 2016 ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av Torbjørn Mohn-Haugen, Monika Landsverk, Morten Brodahl, Miranda Sulejmanova og Elin Rudshaug.

Hva er en erfaringskonsulent?

En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at hen har egenerfaring. Mange steder jobber erfaringskonsulenter i helseforetak, i kommuner, bydeler, i organisasjoner, institusjoner og som uavhengige erfaringsformidlere. Rollen som erfaringskonsulent er relativt ny i Norge – men det har i lang tid vært personer med egenerfaring som har hjulpet andre som har rusutfordringer, psykisk helseutfordringer eller andre sykdommer. Dette har ofte blitt kalt likemenn.

Kravet til brukermedvirkning i velferdstjenestene blir mer og mer satt i fokus. Det å ha erfaringskonsulenter ansatt gjør at dette perspektivet i større grad blir satt på dagsorden og erfaringskonsulenter jobber ofte med å følge opp brukere, jobbe som rådgivere på ulike nivåer i offentlig sektor med tjenesteutvikling eller med formidling av informasjon til brukergrupper.

Hvordan kan jeg bli erfaringskonsulent?

Har du egenerfaring og har fått et reflektert forhold til din egen historie, kan være åpen om din egen historie og liker å hjelpe andre er det flere veier inn til en jobb som erfaringskonsulent. Det dukker stadig opp stillingsannonser, mange av stillingene krever ingen formell kompetanse, men i noen stillinger er det et krav om høyskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag eller lignende. Det beste tipset for å finne stillinger er å bruke jobbsøkertjenesten Jooble og Finn.no – her kan du legge inn søk på ordet erfaringskonsulent og få varsler når det kommer nye stillinger. Et annet tips er å sende åpne søknader til rusinstitusjoner, kommunale tjenester, sykehusavdelinger eller engasjere deg i en organisasjon. Det finnes pr. I dag ingen formell utdanning for å bli erfaringskonsulent, men i Bergen er det en utdanning som heter «Medarbeider med brukererfaring» og i Oslo har Helseetaten et prosjekt som heter «Erfaringsskolen». Du kan også sjekke ut kursrekken til NUBS.

Vi i Erfaringssentrum kan også svare på spesifikke spørsmål du måtte ha.

Send mail til info@erfaringssentrum.no