Om oss

Erfaringssentrum har som mål å bli en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. Vårt mål er å jobbe for bedre arbeidsvilkår for vår yrkesgruppe. Vi ønsker også å jobbe samfunnspolitisk for å løfte frem denne yrkesgruppen som viktig for pasientens helsetjeneste. Det er også sentralt for Erfaringssentrum å bidra til og skape arenaer der erfaringskonsulenter kan møtes. Dette vil vi gjøre gjennom å holde konferanser, inspirere til lokale, digitale og regionale nettverk. 

Organisasjonen ble stiftet i september 2017 og har pr. I dag over 90 medlemmer.

EK-Bloggen

Med EK-Bloggen ønsker den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum å lage en plattform for debatt, synsing, faglige innspill og personlige historier knyttet til erfaringskompetanse, erfaringskonsulenter og brukermedvirkning på psykisk helse- og rusfeltet. Se erfaringskonsulenter.no 

Konferansen Sterkere Sammen

Vi samarbeidet med Nasjonalt Senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse om å drive konferansen i 2017. De har tidligere drevet samlinger og fra 2018 tok vi over det videre arbeidet med å forene erfaringskonsulenter landet over gjennom Sterkere Sammen 2018: «Erfaringskonsulenten – Det er meg det!». Følg med på sterkeresammen.no for oppdateringer for 2019.

Bli medlem?