Ressurser

Ofte stilte spørsmål

Det er stadig fler som har lyst til å bli erfaringskonsulent og vi får stadig spørsmål om hvordan man går frem. Det beste tipset er å se etter stillingsutlysninger som dukker opp fra tid til annen. Det er også ofte lurt at du har noe avstand i tid til det å ha slitt selv. Arbeidet som erfaringskonsulent kan være tøft for en del. Når du skal søke på jobber som erfaringskonsulent er det viktig at du har et reflektert forhold til din egen historie og innsikt ift. hvordan du kan bruke din egen erfaring i møtet med andre. Det å være erfaringskonsulent fordrer i stor grad personlig egnethet og at du er reflektert, har gode relasjonelle ferdigheter og er uredd i møte med systemet. Ofte kan det lønne seg å ikke snakke eller skrive så mye om dine erfaringer du har med spesifikke utfordringer eller diagnoser, men mer om hvordan du tenker du kan bidra gjennom å benytte din egenerfaring til å hjelpe andre eller hjelpe til med utviklingen av bedre helsetjenester. Erfaringssentrum tar gjerne imot henvendelser fra både arbeidsgivere, NAV-ansatte og deg som ønsker å bli erfaringskonsulent.
En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i tjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring fra helsetjenesten, barnevernet, som pårørende eller lignende. Erfaringskonsulentene er aller mest utbredt innenfor psykisk helse- og rusfeltet, men også andre deler av helsetjenesten begynner å få øynene opp for viktigheten av at mennesker med egenerfaring selv kan arbeide i tjenestene. I Norge er det ansatt erfaringskonsulenter i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Eksempler på hva du kan få av arbeidsoppgaver i en erfaringskonsulentstilling: • Ha samtaler med mennesker som sliter og gi håp om at det går an å komme seg • bidra til at mennesker som sliter kan få økt grad av håp om bedring • Være en likeperson i tjenesten • Styrke Recovery-tenkningen i tjenestene • Styrke brukermedvirkningen i tjenesten og sikre at brukerstemmen høres tydelig i tjenesteutviklingen • Bistå ved lavterskeltilbud og være en støttespiller for mennesker som trenger det • Åpne dører for brukerorganisasjonene inn i tjenestene • Være en sparringspartner for ledere • Være en advokat for pasienter slik at de får oppfylt rettighetene sine
Man trenger ingen formell utdanning for å bli erfaringskonsulent. Det viktigste er at man er personlig egnet og har et sterkt ønske om å gjøre en forskjell. En del erfaringskonsulenter har allikevel en formell utdanning i bunn.
I Norge er det begrenset med utdanningsløp for erfaringskonsulenter. Pr. nå er det kun to utdanninger vi i Erfaringssentrum anbefaler. Dette er medarbeider med brukererfaring utdanningen i Bergen og Erfaringsskolen i Oslo.

Utvalgte rapporter

Skal du ansette?

Når du skal ansette en erfaringskonsulent er det viktig at du er bevisst på en hel rekke ulike faktorer. Det kan derfor være viktig at du diskuterer ansettelsen med noen som har gjort det før, eller ber om råd. Et godt tips kan også være å lese håndbok for brukeransettelser som er utarbeidet av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Erfaringssentrum kan også bistå med veiledning i prosessen frem mot ansettelse.

Sjekk håndboka her

© 2020 Webinane All Rights Reserved.