Møteplasser

Vi holder på å planlegge Sterkere Sammen 2019. Følg med på sosiale medier og vår nettside for mer informasjon.

Tidligere møteplasser:

Sterkere Sammen 2018: Erfaringskonsulenten, det er meg det!

Hvem er jeg? Hva er rollen min? Hvordan skal jeg skille meg fra de andre i
ansattgruppa? Hva gjør at min kompetanse er verdt noe? Hva er egentlig min identitet som Erfaringskonsulent?

Mange erfaringskonsulenter har stilt seg disse spørsmålene. På Sterkere-
sammen konferansen 2018 ønsker vi å tematisere og løfte frem disse spørsmålene. Vi har ikke svarene? Kanskje vi kan finne dem sammen?

Sterkere Sammen 2017: Vi samarbeidet med Nasjonalt Senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse om å drive konferansen. De har tidligere drevet samlinger og fra 2018 tok vi over det videre arbeidet med å forene erfaringskonsulenter landet over gjennom Sterkere Sammen.

Fagforbundet

Mange erfaringskonsulenter har utfordringer på arbeidsplassen, omlag 50 prosent er ansatt i prosjektstillinger år etter år og det har i noen tilfeller oppstått konflikter med arbeidsgiver. Å være organisert kan gi deg en trygghet for at du får juridisk hjelp hvis du skulle trenge det og du hjelper også til å styrke erfaringskonsulentene i Norge. Vi har et styrevedtak på at vi vil samarbeide med Fagforbundet. Derfor håper vi at du også vil organisere deg.

 Du kan melde deg inn på www.fagforbundet.no

EK-bloggen

Med EK-Bloggen ønsker den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum å lage en plattform for debatt, synsing, faglige innspill og personlige historier knyttet til erfaringskompetanse, erfaringskonsulenter og brukermedvirkning på psykisk helse- og rusfeltet. Se erfaringskonsulenter.no 

 • 2017

  Sterkere Sammen 2017

 • September 2017

  Erfaringssentrum etablert

  September 2017

 • Juni 2018

  EK-Bloggen

 • November 2018

  Sterkere Sammen 2018

  November 2018

 • 2018

  Vi skaper fremtiden vår